вторник, април 08, 2008

Имот срещу обезщетение

„Имот не се продава” – гласи една стара поговорка. ”Имот може и да не се купува” е отговорът на строителните предприемачи. Повишената цена на поземлените имоти в България превърна в модерна практиката на „Преотстъпено право на строеж”, която е по – известна като „Строеж срещу обезщетение” или това е, когато отдадете правото на строеж върху собствения ви имот на друг, срещу което получавате определен брой обекти в бъдещата сграда. Този ход е винаги печеливш, имайки пред вид изключително високите цени на апартаментите и търговските площи в големите градове и курортите, където най-често се осъществяват подобни сделки с имот срещу обезщетение. Традиционният размер на обезщетението, който собственикът на имот би могъл да очаква към момента е от порядъка на 25 – 30%, като в случай на притежание на атрактивен имот в центъра на София например, размерът на обезщетение би могъл да достигне 50%. И макар, някой собственици на строителни фирми да се опитват да ви убедят, че подобен размер на обезщетение е нерентабилен за тях, то Вие спокойно можете да отстояване правото си на сделка 50/50, тъй като броят на стратегическите имоти в България постоянно намалява, като цената им респективно се повишава.

Според анализ на Камарата на строителите в България, делът на строителния сектор в БВП на страната за 2006 г. е приблизително 7 %, като на пазара работят около 4000 предприятия. Последните 3 -4 години са характерни с постоянно нарастване на строително-монтажните работи с около 12 – 15 %. Тази тенденция се очаква да се запази и в следващите 4 – 5 години, твърдят от Камарата на строителите в България.
Световното поскъпване на строителните материали, вътрешното повишаване на стойността на строителните услуги и все по-големия стремеж към лукс на българина, водят и до постоянен растеж на цените на жилищните и търговски площи в България.
Така че, ако днес подпишете договор за строителство на имот срещу обезщетение, сигурно е, че след две години (какъвто е нормалния срок на завършване на строежа), цената на придобитите обекти от сградата ще бъде значително по-висока от тази, която сте прогнозирали.

Документите, които трябва да приготвите за да започнете преговори със строителна фирма за застрояване на имот срещу обезщетение са следните:

1. Скица – издава се от общината по местонахождение на имота срещу 10 лв. Срок на получаване 2 седмици от датата на пускане на молба. Скицата е с валидност 6 месеца от датата на издаване;

2. Нотариален акт за собственост. Ако имате решение от поземлената комисия за възстановяване на имота е добре да си направите Констативен нотариален акт. Ако документът за собственост е издаден на наследниците на починал собственик, ще ви е нужно и валидно Удостоверение за наследници;

3. Данъчна оценка на поземления имот;

4. Копие от Подробен устройствен план, касаещ вашия имот. Издава се срещу такса към общината по местонахождение на имота и с не малко късмет, много често за въпросното копие гражданите чакат резолюция на общинските власти с години.

Когато сте готови с тези документи, можете спокойно да седнете на масата за преговори. Сделката, наречена имот срещу обезщетение ще е плодотворна само, ако сте избрали за подходящ партньор.

Няма коментари: