петък, март 28, 2008

Видове управление на недвижими имоти

Управлението на недвижими имоти е един от най-популярните бизнеси в България. Все повече агенции за недвижими имоти, строителни компании и адвокатски кантори сключват договори със собственици за управление на недвижими имоти. Започнаха да се обособяват и специализирани в управление на недвижими имоти фирми – услуга, която като всяка друга бе наложена от търсенето й на пазара. Все по – големи инвеститори от страната и чужбина оперират с недвижими имоти в България, вдигат се хипермаркети, строят се големи търговски центрове от типа Mall, като в най-честите случай, един инвеститор строи по няколко обекта едновременно. Това предполага постоянно движение, водене на преговори, сключване на сделки, финансиране и куп други дела, които водят до логичния избор, а имено наемане на подизпълнител, който да се грижи за правилното управление на недвижимия имот.

Погрешно е да се смята, че трябва да имате търговски център, за да се обърнете към фирма за управление на недвижими имоти. Практиката показва, че има стотици фирми, които можете да наемете дори и за една единствена услуга – например смяна на партида в Електроснабдяване и/или ВиК. В момента до тази екстра се домогват предимно чуждестранни инвеститори в селски имоти, които нито имат желание, нито умеят да се справят с подобна бюрократична пречка. Естествено всеки клиент се домогва до фирма за управление на недвижими имоти в степен, в която подобна подкрепа му е необходима.

Ако предположим, че притежавате известни финансови средства, но нямате необходимите познания или желание да се занимавате активно със строителен процес, но благодарение на инвеститорския си нюх, имате желание да се включите в бизнеса с недвижими имоти, то вие можете да направите това, само с помощта на парите си.

Наемете фирма, която да започне управление на недвижими имоти във Ваша полза, като се започне от самото придобиване на имот, което включва: оглед, оценка, урегулиране и всичко останало свързано с покупката му. Същата тази фирма, би могла да организира създаването на идеен и работен проект, както и да издейства разрешение за строеж. Работата по управление на недвижими имоти продължава с организиране на конкурс за строител, извършване на мониторинг и контрол над строителния процес, изготвяне на маркетингова, рекламна и търговска стратегия за продажба или отдаване под наем на готовата сграда, и реализиране на продажба или отдаване под наем на обекта.

Ако сте построили Mall например, чиято цел е печалба от наем на търговски площи, можете да продължите работа с фирма за управление на недвижими имоти, като нейните отговорности вече ще бъдат други, и могат да включват:

- Маркетинг стратегия и рекламиране на търговския център

- Вътрешен дизайн

- Ценообразуване на наемните квоти

- Създаване на цялостна политика на търговския център с цел адекватен подбор на наематели

- Интервюиране на наематели

- Събиране на наеми

- Заплащане на режийни разходи

- Извършване на ремонтни дейност

- Снабдяване

- Управление на охрана и помощен персонал

- Застраховане

- Управление и съхранение на документация

- Водене на счетоводство

- Почистване на наетите помещения и общите части на сградата

- Озеленяване и поддържане на градинските части

И въобще всички онези бюрократични неща, които често пречат на богатия човек да усети вкуса на парите. За финал нека си припомним думите на Хенри Форд „За всеки проблем ще наема специалист, който да се нагърби с разрешаването му. За мен ще оставя най-трудната задача… - Мисленето!” Което пък е предпоставка да имате достатъчно време да направите най-добрия избор – разбира се с Бала ООД.