сряда, август 30, 2006

Инвестиционни решения за енергийна ефективност

Програмата за енергийна ефективност представлява частично субсидиране на проекти свързани с понижаване потреблението на електроенергия.
В рамките на Програмата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, хората получили кредит ще могат да се ползват от безвъзмездна помощ в размер на 20% от кредита по проекти за възобновяема енергия и в размер на 7,5% от кредита по проекти за енергийна ефективност, след успешното завършване на инвестицията.
-Допустимите проекти за енергийна ефективност трябва да имат за цел намаляване консумацията на енергия и включват подобряване на системите за пренос, възстановяване на отоплителни системи, системи за автоматизация и контрол.
-Допустимите проекти за възобновяеми енергийни източници включват инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз генератори, вятърни и слънчеви генератори и изграждане на малки водно-електрически централи.

понеделник, август 28, 2006

В очакване на спад на цените на недвижимите имоти?!

Цените на недвижимите имоти, що се отнася за ново строителство, достигнаха максимумите си и не се очакват нови и резки повишения. Не се очакват и понижения, тъй като цените на строителните материали се повишават, освен това и новите изисквания за чистота кьм строителните площадки увеличават разходите за строителство. Укрепителните съоръжения, които все повече започват да бъдат необходимост за строителните предприемачи, поради трудните терени, върху които се извършва строителство, допьлнително оскьпяват проектите. Тези разходи обаче няма да се отразят на крайната стойност на имотите, тъй като предлагането в момента значително надхвърля търсенето.

събота, август 26, 2006

Нови услуги предлагани online

Нов интернет магазин спезиализиран за топлоизолации и топлоизолационни материали бе открит наскоро (15.08.2006) там можете да си изберете, както топлоизолационнен материал така и монтажна група занимаваща се със строителство и строителни услуги, очевидно пазара за строителство в България намира своето място в интернет.